19 полезни команди за ffmpeg

Информацията за видео файл:
ffmpeg -i video.avi
Конвертиране на X изображения във въдео файл
ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mpg

Тази команда ще конвертира файловете от текущата директория (които се казват image1.jpg, image2.jpg, и т.н.) във въдео файл video.mpg.

Превръщане на видео файл в изображение
ffmpeg -i video.mpg image%d.jpg

Можете да използвате и някой от следните формати : PGM, PPM, PAM, PGMYUV, JPEG, GIF, PNG, TIFF, SGI.

Конвертиране на видео за iPpod/iPhone
ffmpeg -i source_video.avi input -acodec aac -ab 128kb -vcodec mpeg4 -b 1200kb -mbd 2 -flags +4mv+trell -aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -s 320x180 -title X final_video.mp4

Обяснение :

 • Source : source_video.avi
 • Audio codec : aac
 • Audio bitrate : 128kb/s
 • Video codec : mpeg4
 • Video bitrate : 1200kb/s
 • Video size : 320px par 180px
 • Generated video : final_video.mp4
Кодиране на видео за PSP
ffmpeg -i source_video.avi -b 300 -s 320x240 -vcodec xvid -ab 32 -ar 24000 -acodec aac final_video.mp4

Обяснение :

 • Source : source_video.avi
 • Audio codec : aac
 • Audio bitrate : 32kb/s
 • Video codec : xvid
 • Video bitrate : 1200kb/s
 • Video size : 320px par 180px
 • Generated video : final_video.mp4
Извличане на звука от видео файл като Mp3
ffmpeg -i source_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 sound.mp3

Обяснение :

 • Source video : source_video.avi
 • Audio bitrate : 192kb/s
 • output format : mp3
 • Generated sound : sound.mp3
Конвертиране на wav в Mp3
ffmpeg -i son_origine.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 son_final.mp3
Конвертиране на .avi в .mpg
ffmpeg -i video_origine.avi video_finale.mpg
Конвертиране на .mpg в .avi
ffmpeg -i video_origine.mpg video_finale.avi
Конвертиране на .avi в анимиран gif(некомпресиран)
ffmpeg -i video_origine.avi gif_anime.gif
Смесване на видео с звуков файл
ffmpeg -i son.wav -i video_origine.avi video_finale.mpg
Конвертиране на .avi в .flv
ffmpeg -i video_origine.avi -ab 56 -ar 44100 -b 200 -r 15 -s 320x240 -f flv video_finale.flv
Конвертиране на  .avi в dv
ffmpeg -i video_origine.avi -s pal -r pal -aspect 4:3 -ar 48000 -ac 2 video_finale.dv

или

ffmpeg -i video_origine.avi -target pal-dv video_finale.dv
Конвертиране на .avi в meg за dvd плеъри
ffmpeg -i source_video.avi -target pal-dvd -ps 2000000000 -aspect 16:9 finale_video.mpeg

Обяснение:

 • target pal-dvd : Output format
 • ps 2000000000 maximum size for the output file, in bits (here, 2 Gb)
 • aspect 16:9 : Widescreen
Компресиране на .avi в divx
ffmpeg -i video_origine.avi -s 320x240 -vcodec msmpeg4v2 video_finale.avi
Компресиране на Ogg Theora в Mpeg dvd
ffmpeg -i film_sortie_cinelerra.ogm -s 720x576 -vcodec mpeg2video -acodec mp3 film_terminée.mpg
Компресиране на .avi в SVCD mpeg2

NTSC:

ffmpeg -i video_origine.avi -target ntsc-svcd video_finale.mpg

PAL:

ffmpeg -i video_origine.avi -target pal-svcd video_finale.mpg
Компресиране на .avi в VCD mpeg2

NTSC:

ffmpeg -i video_origine.avi -target ntsc-vcd video_finale.mpg

PAL:

ffmpeg -i video_origine.avi -target pal-vcd video_finale.mpg
Мулти-пасс кодиране с ffmpeg
ffmpeg -i fichierentree -pass 2 -passlogfile ffmpeg2pass fichiersortie-2
С етикет: ,
Публикувано в linux, програми

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*