apache кеширане на css, js и изображения

Кеширането е способ за намаляне на натоварването върху сървъра.

Това може да се дефинира с апаче като се използва mod_expire

<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\\.(ico|jpe?g|png|gif|swf|css|js)$">

    Header set Cache-Control "max-age=2692000, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(x?html?|php)$">
    Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
  </FilesMatch>
  Header unset ETag
  Header unset Last-Modified
</IfModule>
Публикувано в linux

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*