Архиви на блога

mod_evastive

cd /usr/local/src Download the module wget http://www.zdziarski.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/mod_evasive_1.10.1.tar.gz Untar tar zxvf mod_evasive_1.10.1.tar.gz Go to the folder cd mod_evasive Compile it /usr/sbin/apxs -cia mod_evasive20.c Add to apache config file /etc/httpd/conf/httpd.conf <IfModule mod_evasive20.c> DOSHashTableSize 3097 DOSPageCount 6 DOSSiteCount 100 DOSPageInterval 2 DOSSiteInterval 2

С етикет: , , , ,
Публикувано в linux

версията на Centos

Ако трябва да разберем версията на Линукс ОС Centos това става много лесно със следната команда cat /etc/*elease*

С етикет: , ,
Публикувано в linux