Архиви на блога

dkim on debian with postfix

This is a guide to installing OpenDKIM for multiple domains on a Postfix-installtion on Debian. I tried some other guides but kept running into problems, so this is how I did it. Among others, Google Gmail and Yahoo mail check

С етикет: , ,
Публикувано в linux

Linux screenshot from command line

import -window root screenshot.png requires imagemagick

С етикет: , , , , ,
Публикувано в linux

vlan в debian / ubuntu

Първо трябва да инсталираме пакета vlan sudo apt-get install vlan След това отваряме файла /etc/network/interfaces и в него трябва да добавим iface vlan5 inet static address 192.168.5.1 netmask 255.255.255.0 network 192.168.5.0 broadcast 192.168.5.255 mtu 1500 vlan_raw_device eth0 Остана само да

С етикет: , , , ,
Публикувано в linux

debian/ubuntu статичен ip

Първо се отваря файла sudo vi /etc/network/interfaces В него се добавя за всеки интерфейс auto eth0 iface eth0 inet static address 10.10.29.66 netmask 255.255.255.192 network 10.10.29.65 broadcast 10.10.29.127 gateway 10.10.29.65 След това трябва да се рестартира мрежата sudo /etc/init.d/networking restart

С етикет: , , ,
Публикувано в linux

ubuntu pppoe servicename

Ако искаме да укажем на ubuntu  да използва специфичен сървис нейм при pppoe връзка е достатъчно да редактираме файла: /etc/ppp/peers/dsl_provider plugin rp-pppoe.so rp_pppoe_service „aidanet“ eth0

С етикет: , , , ,
Публикувано в linux