Архиви на блога

mysql import all sql files from directory

for SQL in *.sql; do  echo importing $SQL; mysql -u user  -ppassword table< $SQL;rm $SQL; done

С етикет: , , , , , ,
Публикувано в linux

untar only one directory

This is how to extract only one directory with all files from tar archive tar xf rosen4o-01Dec.tar home/www/root/

С етикет: , , , ,
Публикувано в linux

du големина на директориите като цяло

Така лесно се вижда големината на цялата директория а не файл по файл du -sk -H *

С етикет: , , ,
Публикувано в linux