Архиви на блога

19 полезни команди за ffmpeg

Информацията за видео файл: ffmpeg -i video.avi Конвертиране на X изображения във въдео файл ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mpg Тази команда ще конвертира файловете от текущата директория (които се казват image1.jpg, image2.jpg, и т.н.) във въдео файл video.mpg. Превръщане

С етикет: ,
Публикувано в linux, програми