Архиви на блога

рекурсивен cat на множество файлове

Показваме съдържанието на всички файлове с разширение .php в директорията /home/dwh find /home/dwh -type f -name „*.php“ -follow -exec cat {} \;

С етикет: , ,
Публикувано в linux