Архиви на блога

колко conntracka има моя линукс рутер???

Я да видим какво става? cat /proc/net/ip_conntrack | wc -l друга вътрешна машина: netstat -t | wc -l а сега малко да ги сортираме: grep ^tcp /proc/net/ip_conntrack | awk ‘{print $4}’ | sort | uniq -c

С етикет: ,
Публикувано в linux