Архиви на блога

plesk +FollowSymLinks

Много просто просто създаваме един .htaccess файл в главната директория на домейна и поставяме в него Options +FollowSymLinks

С етикет: , , ,
Публикувано в linux

plesk upload_max_filesize

Ако искаме да повишим лимита на upload_max_filesize на плеск виртуален хост просто създаваме файл .htaccess php_value upload_max_filesize 10M php_value post_max_size 10M Лимита е валиден за директорията в която се намира файла

С етикет: , ,
Публикувано в linux