Архиви на блога

preg_match_all image

$matches = array(); preg_match_all(‘/<img.+src=[\’“]([^\’“]+)[\’“].*\/>/i’ , $article->text , $matches); if($matches[0][0]){ echo $matches[0][0]; }

С етикет: , , , , ,
Публикувано в Joomla