Архиви на блога

postfix queue lifetime

postconf -e maximal_queue_lifetime=[time] Time can be in seconds (s), minutes (m), hours (h), days (d), and weeks (w).

С етикет: , ,
Публикувано в linux

изчистване на пощенската опашката на postfix

Изчистване на писамата от  специфичен адрес: mailq | tail +2 | grep -v ‘^ *(‘ | awk  ‘BEGIN { RS = „“ } { if ($8 == „email@address.com“ && $9 == „“) print $1 } ‘ | tr -d ‘*!’

С етикет: ,
Публикувано в linux