Архиви на блога

php recursive delete

This function do recursive delete on files and folders in php function recursiveDelete($str){ if(is_file($str)){ return @unlink($str); } elseif(is_dir($str)){ $scan = glob(rtrim($str,’/’).’/*’); foreach($scan as $index=>$path){ recursiveDelete($path); } return @rmdir($str); } }

С етикет: , , ,
Публикувано в linux, php

търсене в съдържание на файл под linux

Търсене на израз в съдържанието на файл рекурсивно в дадена директория fgrep -i -e „84“ -R /var/www/rskk/

С етикет: , , ,
Публикувано в linux

рекурсивен cat на множество файлове

Показваме съдържанието на всички файлове с разширение .php в директорията /home/dwh find /home/dwh -type f -name „*.php“ -follow -exec cat {} \;

С етикет: , ,
Публикувано в linux