Архиви на блога

търсене в съдържание на файл под linux

Търсене на израз в съдържанието на файл рекурсивно в дадена директория fgrep -i -e „84“ -R /var/www/rskk/

С етикет: , , ,
Публикувано в linux