Архиви на блога

debian/ubuntu статичен ip

Първо се отваря файла sudo vi /etc/network/interfaces В него се добавя за всеки интерфейс auto eth0 iface eth0 inet static address 10.10.29.66 netmask 255.255.255.192 network 10.10.29.65 broadcast 10.10.29.127 gateway 10.10.29.65 След това трябва да се рестартира мрежата sudo /etc/init.d/networking restart

С етикет: , , ,
Публикувано в linux