Архиви на блога

windows 2008 PDC sync time

След като сверим часовника на домейн контролера трябва да стартираме w32tm /config /update /syncfromflags:DOMHIER И за да стартираме веднага сихронизацията w32tm.exe /resync /nowait

С етикет: , , , ,
Публикувано в windows